O spoločnosti

Firma Kovo-N s. r. o. bola založená v roku 2002 Bohuslavom Novotným str.

Od svojho vzniku prešla spoločnosť mnohými zmenami:

– z malej firmy v rodinnom dome k prenajatiu priestorov
– odkúpenie prenajatých priestorov
– rozšírenie strojového parku
– výstavba novej výrobnej haly
– zvyšovaním pracovných miest
– rozsiahle, stále prebiehajúce rekonštrukcie a výstavba nových priestorov

Ceníme si dlhoročnú spoluprácu s podnikmi, ktoré pôsobia v strojárskom, automobilovom, potravinárskom, stavebnom a leteckom priemysle.