KOVO-N, profesionálne kovoobrábanie

Firma Kovo-N, s. r. o. vznikla ako rodinná firma zameraná na strojársku výrobu a servis. V súčasnosti disponujeme tímom 10 ľudí na 1000 m2 výrobnej plochy.

Strojný park Kovo-N, s. r. o. umožňuje CNC a klasické sústruženie, frézovanie, brúsenie, zváranie, vŕtanie, závitovanie a pod.

Na svojich technologických zariadeniach opracováva rôzne druhy materiálov – oceľ, nerez, hliník, farebné kovy, rôzne zliatiny a to z odliatkov, výkovkov, zvarencov atď.

V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti  neustále sústreďujeme naše aktivity na obnovu a zdokonaľovanie strojného parku, na výstavbu,  inováciu technológií s cieľom udržať si spokojných zákazníkov a vytvárať lepšie podmienky pre získanie nových obchodných partnerov.

Našim cieľom je udržanie trvalého rastu produkcie, neustále skvalitňovanie služieb a spokojnosť našich zákazníkov.